Како да гласам?

Гласањето на студентските избори претставува основно демократско право на секој студент. Правото на глас тајно и непосредно и се остварува на демократски и фер студентски избори.

 

Се гласа на гласачко ливче на кое се заокружува за еден од кандидатите.